اقامه نماز ظهرعاشورا در صحن امامزادگان خسروگرد

 
 

      مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی امسال نیز در خسروگرد برگزار شد. طی این مراسم ابتدا دسته عزاداری هیئت از مسجد جامع تا ابتدای بلوار امام رضا حرکت نمود. سپس کلیه عزاداران توسط وسایل نقلیه به محل بقعه امامزادگان انتقال یافتند. در صحن امامزادگان نیز مراسم عزاداری و زنجیرزنی انجام شده و مقارن ظهر نماز ظهر عاشورا در صحن بقعه اقامه گردید.

     پس از اقامه نماز نیز کلیه عزاداران در محل مسجد و حسینه خسروگرد اطعام گردیدند.

خبرها