آغاز عملیات فاز 1 طرح توسعه امامزادگان خسروگرد

 

 با همت هیئت امنای بقعه امامزادگان خسروگرد و خیرین، عملیات گودبرداری فاز 1 طرح توسعه بقعه امامزادگان در تاریخ 1396/07/06 به انجام رسید.

در این راستا در نظر است که یک شبستان از سمت ضلع شرقی به ساختمان موجود افزوده شود. برآورد اجرای این طرح 1 میلیارد ریال می باشد که از این مبلغ تاکنون بیش از 300 میلیون ریال توسط خیرین تامین گردیده است.

خبرها