افتتاح فاز اول طرح توسعه مسجد جامع خسروگرد

 
 

    همزمان با عیدسعید غدیر خم، صبح روز سه شنبه 95/06/30 با حضور جمعی از اهالی روستا شبستان جدید شرقی مسجد جامع خسروگرد افتتاح شد.

     ساخت شبستان جدید شرقی مسجد جامع که به عنوان فاز اول طرح توسعه مسجد برنامه ریزی شده بود با هزینه ای بالغ بر چهارصد میلیون ریال به انجام رسید. از کل مبلغ هزینه شده مبلغ دویست و ده میلیون ریال توسط آقای حاج  حسین کربلایی قربان و هفتاد میلیون ریال توسط هیئت امنای مسجد جامع و یکصد و بیست میلیون ریال توسط جمعی از اهالی و خیرین تامین گردید است. 

     طرح توسعه مسجد جامع در سه فاز برنامه ریزی شده است. مطابق این طرح در فاز اول ساخت این شبستان برنامه ریزی شده بود که با اجرای این مرحله حدود 100 نفر به ظرفیت مسجد افزوده گردید..

     در فاز دوم طرح با مشارکت شورای اسلامی و جابجایی تیرهای چراغ برق، محل فعلی کفشداری سمت غربی مسجد به این مجموعه اضافه خواهد شد. با اجرای این مرحله نیز حدود 100 نفر به ظرفیت مسجد افزوده خواهد شد.

     در مرحله نهایی و سوم با جابجایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی فعلی، شبستانی به مساحت بیش از 150 مترمربع هم سطح با تراز کنونی مسجد در سمت جنوبی احداث خواهد شد. همچنین فضای سرویس های بهداشتی به حیاط مسجد اختصاص خواهد یافت.

خبرها