انتخاب عکسهای برتر مسابقه عکس عاشورایی 1394

     همزمان با پایان ماه صفر و ایام عزاداری، با رای آقای ایمان خسروانی عکسهای برتر دومین مسابقه عکس عاشورایی (1394) برگزیده شدند.

رتبه اول: اثر آقای حسین خسروجردی فرزند علیرضا

رتبه دوم: اثر خانم فاطمه خسروجردی فرزند علیرضا

رتبه سوم: اثر مهدی خسروجردی فرزند حسین

خبرها