کیلیدو در نوروز 1391

براساس يک سنت قديمي خسروگردي ها در صبح روز سيزدهم فروردين به محلي واقع در جنوب غرب روستا که سابقا آسيابي در آنجا قرارداشته مي روند. نام اين محل ((کيليدو)) است که به معني محل قرارگيري کليد است. در قديم خسروگردي ها در اين روز به محل قرارگرفتن کليد آسياب مي رفته اند و آرزوهاي خود را در آنجا مي گفته اند. آنها معتقد به برآورده شدن آرزوهاي خود بودند. به همين مناسب همواره جشني را در آن محل برگزار مي کرده اند. امروزه از آن آيين سنتي قديمي تنها جشن آن باقي مانده است.

در صبح روز سيزدهم فروردين 91 نيز تعداد زيادي از اهالي در ((کليدو)) حاضر شده و جشني را برپا کردند. اگرچه اين جشن رونق سالهاي گذشته را نداشت اما بازهم نشاني از وفاداري خسروگردي ها به سنتهاي ديرين خود داشت.

تصوير مقابل نمايي از اين جشن را در نوروز 91 نشان مي دهد.

خبرها