بقعه امامزادگان

در حاشيه جنوب شرقي روستاي خسروگرد بقعه‌اي وجود دارد که مدفن 4 تن از نوادگان امام علي (ع)، امام سجاد (ع) و امام کاظم (ع) است. بناي اوليه اين بقعه پس از دفن يکي از نوادگان امام علي (ع) گذاشته شد و در سالهاي بعد سه تن ديگر از سادات در کنار مدفن او به خاک سپرده شدند و بناي اوليه گسترش يافت.

در بين اهالي خسروگرد اين بقعه به ((موزار)) که همان گويش خسروگردي ((مزار)) است، معروف مي‌باشد. اهالي خسروگرد و مناطق اطراف آن به ويژه در روزهاي جمعه به زيارت اين بقعه مي‌روند. در اواخر دوره قاجاريه به سبب عدم رسيدگي و ورود سيلاب به داخل بقعه، بناي آن رو يه ويراني نهاد تا آنکه شخصي به نام ((حاج محمدعلي درويش)) ملقب به ((نورعليشاه)) با اخذ اجازه‌هاي لازم از اداره اوقاف سبزوار و با کمک اهالي خسروگرد، اقدام به بهسازي و تعمير اساسي آن نمود. او همچنين در کنار اين بقعه باغي را به انضمام چند خانه ساخته و محوطه اطراف آن را به دفن اموات اختصاص داد.

با توجه به اينکه اولين مدفون اين بقعه در حدود سال 200 هجري قمري در اين مکان دفن شده است بنابراين با توجه به نقل ابوالحسن بيهقي احتمالا اولين بناي بقعه در همان سالها به انجام رسيده است. ابوالحسن بيهقي در کتاب تاريخ بيهق مي گويد که اهالي خسروگرد پس از دفن امامزاده سيد حسین در حاشيه روستا بر مقبره ايشان زيارتگاهي ساختند.

از اين رو مي توان گفت که قدمت بناي اصلي اين بقعه بيش از 1200 سال است البته بديهي است که بناي اصلي تخريب شده و ساختمان کنوني بعدها ساخته شده است.

مدفونان در اين بقعه متبرکه به ترتيب تاريخ دفن عبارتند از:

 

1- امامزاده سيد حسين

((سيد الحسين بن محمد بن الحسين بن عيسي بن زيد بن علي بن حسين بن علي ابن ابيطالب عليه السلام)) اولين مدفون اين بقعه است. مادر وي دختر امام کاظم (ع) و حضرت امام رضا (ع) دايي ايشان بوده است. وي با جمعي از بازرگانان در مسير خود در خسروگرد فرود آمدند. شب هنگام جواناني به قصد سرقت اموال بر ايشان حمله برده و همه از جمله اين امامزاده را کشتند. بزرگان و علماي خسروگرد همگي از حاکم خواستند که آنان را گرفته و قصاص کند. همچنين آن سيد بزرگوار را نيز با احترام در مجاورت روستا به خاک سپرده و بر مقبره ايشان روضه و زيارتگاهي ساختند.

 

2- امامزاده سيد ابراهيم

سالياني پس از امامزاده سيد حسين ((السيد ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم بن محمد بن موسي الکاظم )) در روستاي اباري بيمار شده و درگذشت. اهالي روستا وي را در مزار خسروگرد و در کنار امامزاده سيد حسين دفن کردند.

 

3- سيد حسين بن علي

مدفون ديگر اين مزار برادر سيد اجل رکن الدين ابومنصور است که نام وي (( السيد الحسين بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيي بن احمد بن محمد الزياره بن عبدالله المفقود بن الحسين المکفوف بي الحسن الافطس بن علي الاصغر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي ابن ابيطالب)) است. وي در جواني وفات يافته و در جوار دو سادات مدفون در مزار خسروگرد به خاک سپرده شد.

 

4- امامزاده زيد

بعد از سه امامزاده گفته شده اهالي سيدي ديگر بنام ((سيد اجل عزالدين زيدبن السيد الاجل الزاهد فخرالدين ابي القاسم علي ابن يعلي زيد بن السيد العالم علي بن السيد الاجل ابي الحسن محمد بن يحيي بن محمد بن احمد بن محمدالزياره بن عبدالله المفقود بن الحسن المکفوف بن الحسن الافطس بن علي الاصغر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب)) را در آنجا دفن نمودند