اطلاعات تماس مؤسسه خیریه همت سبز

نشانی: سبزوار، روستای خسروجرد، بلوار شهداء، روبروی مخابرات

تلفن: 44143263 - 051

همراه: 09151710237

 

سامانه پیامکی: 30002890900099