موقعیت جغرافیایی

  خسروگرد در 5 کيلومتري غرب سبزوار و در حاشيه جاده اصلي تهران - مشهد واقع شده است. فاصله اين روستا از تهران 645 کيلومتر و از مشهد 240 کيلومتر است. خسروگرد در مختصات جغرافيايي 13 36 درجه شمالي و 35 57 درجه شرقي قرار گرفته و از لحاظ تقسيمات کشوري در استان خراسان رضوي و جزء بخش مرکزي شهرستان سبزوار است.