مسجدجامع

     این مسجد در مرکز روستا و در کوجه مسجد واقع شده است. ساختمان مسجد از دو بخش قدیمی و جدید تشکیل شده است. بخش قدیمی که قسمت شرقی مسجد را شامل می شود، از مصالح سنتی شامل خشت خام و خشت پخته در یک طبقه ساخته شده است. این بخش به مساحت تقریبی 170 مترمربع توسط 16 عدد ستون مربعی شکل و 9 طاق ضربی برپا گردیده است. از تاریخ دقیق ساخت این بخش اطلاعی در دست نیست اما از سبک و مصالح بکار رفته در ساخت بنا می توان دریافت که قدمت این بنا حداقل 100 سال است.

     با افزایش جمعیت روستا و کمبود فضای لازم بخش جدید در ضلع غربی بخش قدیمی احداث گردیده است. برای ساخت این بخش از مصالح و سبک جدیدتر استفاده شده است. اسکلت بنا شامل دیوارهای باربر در اطراف و خرپاهای فلزی در سقف می باشد. مساحت تقریبی این بخش 70 مترمربع و در ابعاد تقریبی 5*13/75 متر ساخته شده است.

با الحاق این بخش به بخش قدیمی درب اصلی مسجد نیز به این بخش منتقل شده و اکنون منبر و مرکز اجتماعات مسجد در این بخش واقع شده است. در ساخت این مسجد از تزئینات معماری خاصی استفاده نشده و دیوارها تنها با گچ اندود شده است. در بخش قدیمی به سبب مجاورت با سایر املاک شخصی هیچ پنجره ای تعبیه نشده و تنها نورگیر آن یک نورگیر (بازشو) در مرکز طاق میانی است. به همین دلیل اکنون استفاده از این بخش بدون کاربرد لامپهای روشنایی مقدور نیست.

     اما در بخش جدید 3 پنجره فلزی نسبتا بزرگ تعبیه شده که 2 پنجره در ضلع غربی و یک پنجره ضلع جنوبی نصب شده اند. عرض هریک از این پنجره ها حدود 3 متر و ارتفاع هرکدام  بیش از 2/5 متر است. جنس این پنجره ها فلزی بوده که جهت هماهنگی بیشتر با معماری ساختمان قدیمی به شکل جناقی (طاق گنبدی) ساخته شده اند.

     ظرفیت کل این مسجد حدود 350 نمازگزار است که علاوه بر اقامه نماز از آن برای برگزاری مراسم عزاداری، اطعام، روضه خوانی وترحیم استفاده می شود. آبدارخانه مسجد در فضایی کوچک در ضلع جنوبی ساخته شده و به بخش قدیمی الحاق گردیده است. این آبدارخانه از سمت شرقی به کوچه مسجد مشرف است که به منظور تهویه یک پنجره در این ضلع قرارگرفته است.

     برای گرمایش مسجد در گذشته از بخاری های بزرگ نفتی و امروزه از بخاری های گازی و برای سرمایش از کولرهای آبی و پنکه های سقفی استفاده می شود. ورودی مسجد در ضلع شمال غربی بخش جدید واقع است که شامل یک کفش کن مسقف به مساحت حدود 20 مترمربع و یک درب دو لنگه فلزی جدید است.

     در اواخر سال 1394 هیئت امنای مسجد جامع طرح توسعه ای را برای این مسجد درنظرگرفته و تصویب نمودند. فاز اول این طرح در تاریخ 95/03/08 اغاز شده و در تاریخ 95/06/30 همزمان با عیدسعید غدیر مورد بهربرداری قرار گرفت. با اجرای  این فاز یک شبستان با مساحت تقریبی 80 مترمربع در سمت شرقی مسجد مطابق معماری کنونی مسجد شده ودر این مرحله حدود 100 نفر به ظرفیت مسجد افزوده گردید. در فاز دوم طرح با مشارکت شورای اسلامی و جابجایی تیرهای چراغ برق، محل فعلی کفشداری سمت غربی مسجد به این مجموعه اضافه خواهد شد. با اجرای این مرحله نیز حدود 100 نفر به ظرفیت مسجد افزوده خواهد شد. در مرحله نهایی و سوم با جابجایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی فعلی، شبستانی به مساحت بیش از 150 مترمربع هم سطح با تراز کنونی مسجد در سمت جنوبی احداث خواهد شد. همچنین فضای سرویس های بهداشتی به حیاط مسجد اختصاص خواهد یافت