خسروگرد

شورای اسلامی

خسروگرد

 

رئیس شورای اسلامی: محمدرضا خسروجردی

اعضای شوراء: مریم خسروجردی - سید محمود صفاری

 

 

 

 

کیلیدو

     براساس يک سنت قديمي خسروگردي ها در صبح روز سيزدهم فروردين به محلي واقع در جنوب غرب روستا که سابقا آسيابي در آنجا قرارداشته مي روند. نام اين محل ((کيليدو)) است که به معني محل قرارگيري کليد است. در قديم خسروگردي ها در اين روز به محل قرارگرفتن کليد آسياب مي رفته اند و سنگی را به نشانه کلید در  محل کیلیدو می انداخته اند تا سال جدید کلیدی بر آرزوهای آنها باشد.

     به همين مناسب همواره جشني را در صبح روز 13 فروردین هر سال در آن محل برگزار مي کرده اند. امروزه بیشتر کهنسالان به محل آسیاب کیلیدو می روند، اما در جشن آن همواره عده زیادی از  اهالی و خسروگردیهای ساکن دیگر شهرها شرکت می کنند. 

     چوب بازی همواره یکی از اصلی ترین بخشهای این جشن است که معمولا بصورت گروهی انجام می شود. در تصویر مقابل نمایی از چوب بازی جشن کیلیدو در نوروز 1392 دیده می شود.

     تصویر دوم نیز محل همان آسیاب قدیمی را که اکنون به یک منزل مسکونی تبدیل شده، نشان می دهد.

شورای عمران

اعضای شورای عمران خسروگرد

 

 

غلامرضا خسروجردی

سیدحسین آنوشا

علیرضا خسروجردی

علی خسروجردی

(آهنگران)

علی خسروجردی

 

 

با توجه به اینکه روستای خسروجرد بعنوان یکی از 29 روستای برگزیده استان خراسان رضوی در راستای اجرای طرح پایلوت توسعه پایدار روستایی انتخاب شده است ( تنها روستای شهرستان سبزوار)، براساس سند توسعه ابلاغ شده از طرف استاندار ، علاوه بر شورای اسلامی روستا، شورای عمران روستا نیز تشکیل گردیده است که اعضای آن به شرح جدول مقابل است: